Jazyková škola Opava

Překlady

Zajišťujeme překlady do všech jazyků - 1 normostrana odpovídá 1800 znaků s mezerami

Ověřený soudní překlad do a z angličtiny pro Vás vyhotoví
soudní tlumočník jmenovaný Krajským soudem v Ostravě, sp. č. 3271/2001, Marie Psotová od 300 Kč za stránku

POZOR:

Soudně ověřené překlady vyžadují doručení originálu nebo ověřené kopie, se kterými budou svázány.

Kontaktní místa

pobočka Prima Lingua Ostrava
Sokolovská 47, Ostrava-Poruba
překlady vysvědčení, výpisů z rejstříku trestů, diplomů, rodných listů, apostil, oddacích listů apod.
pobočka Kopřivnice
Městský úřad, 2. patro.

Tlumočení

"Specialista na automobilový průmysl" - tlumočení školení pro mechaniky Tatra Trucks

Tlumočení na svatbách